Barcelona, cap a la transició energètica

Jornada internacional d’intercanvi

10 Novembre 2016  – Auditori Calàbria 66

El 10 de novembre, l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb la Fundación Renovables i Energy Cities, organitzarà una conferència internacional on es presentaran i discutiran aquestes propostes i s’obrirà un intercanvi d’informació amb altres ciutats europees que han implementat esquemes pioners. La conferència té com a objectiu accelerar la transició cap a la reducció d’emissions, cap a un sistema energètic més eficient, democràtic i just i cap a la generació de més oportunitats de desenvolupament econòmic i local.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona, a través del seu plan “Transició vers la sobirania energètica”, té la intenció de donar un salt qualitatiu, tot garantint l’accés a l’energia justa per a tothom, accelerant les inversions en l’eficiència energètica i rehabilitació i multiplicant la generació elèctrica amb fonts renovables mitjançant una comercialització municipal.

Els objectius proposats per l’Ajuntament de Barcelona són:

 • Reduïr l’impacte ambiental del consum i la generació d’energia, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i la contaminació local a través de:
  • La generació d’energia solar en els teixits públics, municipals i particulars.
  • Un nou impuls a l’energia solar tèrmica.
  • L’estalvi, l’eficiència energètica i la gestió de la demanda.
  • La millora de l’eficiència energètica dels edificis municipals a través de «estalvis d’energia garantits».
  • Normatives per a la rehabilitació d’edificis i per a les noves edificacions basades en els criteris marcats per la Directiva Europea per a Edificis de Consum Quasi Nul.
  • El manteniment integral de l’enllumenat públic.
  • Xarxes de calefacció i refrigeració.
 • Reforçar el teixit econòmic i industrial i promoure l’ocupació local a través de les energies renovables i projectes d’eficiència energètica.
 • Assegurar l’accés universal a l’energia, tot eliminant talls de subministrament elèctric i possibilitant la destinació dels recursos que actualment es destinen al pagament de factures a la reducció del consum energètic i l’augment de l’autoconsum per a la població vulnerable.
 • Augmentar la participació dels ciutadans i el lideratge públic en el govern de l’energia.

Auditori Calàbria 66

Calàbria, 66. 08015 Barcelona

09:00h Inauguració de la Jornada

Janet Sanz. Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Domingo Jiménez Beltrán. President de la Fundación Renovables.

09:30h Ciutats pioneres, ciutats amb futur

Taula Rodona 1

Moderadora: Laura Martín. Directora, Fundación Renovables.

Fernando Ferrando. Vicepresident, Fundació Renovables.

Jørgen Abildgaard. Director Executiu de Canvi Climàtic, Copenhaguen (Dinamarca).

Vincent Fristot. Tinent d’Alcalde, Grenoble (França).

11:00h Pausa cafè 

11:30h – 13:00h Ciutats pioneres, ciutats amb futur

Taula Rodona 2

Moderadora: Laura Martín. Directora, Fundación Renovables.

Claire Roumet. Directora Executiva, Energy Cities.

Juan Carlos Escudero. Cap d’Informació i Innovació per a la Sostenibilitat Urbana. Vitòria (Espanya).

Florian Unger. Cap de Eficiència Energètica, Frankfurt (Alemanya)

13:00h – 14:30h Transició cap a la sobirania energètica

Moderador: Joan Herrera. Patró, Fundación Renovables.

Presentació:

Cristina Castells. Directora, Agència de l’Energia de Barcelona.

Col·loqui:

Autoconsum, rehabilitació, estalvi i eficiència, mobilidat i participació social.

14:30h Cloenda

Eloi Badia. Regidor de Presidència, Aigua i Energia de l’Ajuntament de Barcelona.


 

Col.labora: